Hoe is Hedy’s Zorg ontstaan?

Over Hedy’s ZorgHallo,  mijn naam is Liza Descende 31 jaar oud en oprichtster van Hedy’s Zorg.

Hedy’s Zorg is ontstaan toen ik iets meer als 9 jaar geleden in Duitsland als zzp’er werkzaam was voor mijn 1e cliënt. Hier verleende ik gedurende een periode van 2 jaar 24- uurs thuiszorg wat later 24 uurs terminale zorg werd. De zorg verleende ik aan een dame genaamd “Hedy Jordans” zij was reeds 92 jaar oud en nog zeer actief.

Helaas ging het met de gezondheid van mevrouw Jordans stapsgewijs achteruit en was de reguliere thuiszorg niet meer voldoende om veilig alleen thuis te blijven wonen. Voor mevrouw Jordans was een verpleeg/verzorging’s huis geen optie omdat zij graag thuis in haar eigen vertrouwde omgeving wenste te blijven wonen door zoveel mogelijk haar dagelijkse activiteiten voor te zetten, haar wens was dan ook om in haar eigen omgeving te sterven.

Samen met de 2 dochters van Mevr. Jordans & Hedy zelf hebben we een uitgebreide zorgplan opgesteld. Zo verleende ik de zorg en permanente gezelschap daar waar dit nodig en gewenst was, zo was ik doordeweeks 24/7 aanwezig en nam in het weekend mijn collega zorgverlener of één van de dochters de zorg voor Mevr. Jordans over. De zorg die ik aan Mevr. Jordans verleende was bijvoorbeeld: het helpen met aankleden, (persoonlijke)verzorging, hulp bij toilet bezoek, boodschappen, wekelijks kappers bezoek en de nodige ondersteuning bij bijvoorbeeld restaurant bezoek en/of uitstapjes.

Toen de laatste fase in het leven van Mevr. Jordans was aangebroken ben ik niet meer van haar zijde geweken. De Familie en Mevr. Jordans zelf wensten geen andere zorgverleners om haar heen. Dit is een intensieve maar zeer dankbare periode geweest en voor de familie is de 2 jaar dat ik werkzaam ben geweest bij hun geliefde moeder/oma & overgroot moeder een onmisbare troost en ondersteuning geweest.

Het zijn de kleine dingen die het werk zo dankbaar & waardevol maken de reden dat ik dan ook voor de naam Hedy’s Zorg heb gekozen is mede toen Mevr. Jordans op sterven lag en circa 2 weken niet meer dan ja of nee uit kon spreken en op een dag uit het niets zei;

” Ik weet niet hoe je het hebt vol gehouden met mij, Dankjewel je bent een engel”

Dit was een moment van voldoening en veel dankbaarheid en was het voor mij een stimulans om ook andere mensen de zorg te bieden op de zelfde receptvolle manier zoals Mevr. Jordans de zorg en liefde heeft mogen ontvangen. Wat is er dan mooier om haar naam op deze manier voortzetten…

Mevr. Jordans is helaas op 93 jarige leeftijd gestorven.

Over Hedy’s Zorg

De huidige pagina is met toestemming en samenwerking van familie Jordans opgesteld en online geplaatst.